avatar2100

Proiectii Neuronale - Randuri By Avatar2100

Recommended Posts

Sâmburi de lumină

Rătăcesc prin linii de apus suav
Zâmbind la umbra ce m-apasă
Şi gândul mi-e deschis acum
Şi viaţa e deşartă.

Privesc copacul secular
Din sămânţă vrea să iasă,
Străjer al timpului prezent
Viaţa-i va fi culeasă.

Încerci să calci pe urma-ţi ştearsă
De ceasul ce s-a scurs plăpând,
Alunecând prin clipa efemeră
Şi pe îngeri implorând.

Soarbe-ţi cupa otrăvită
De cel ce te-a adus,
Aşteptând cu el, ca să te ia,
Când timpul ţi s-a scurs.

Augustin A

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Undă de cuprins

Adieri de pene, printre raze de apus
Alintând al nostru vis
Şi divinul univers,
Ne îndrumă tainic calea.

Triluri vesele, în abis pur răsună
Creionând dantelă de amurg,
Lunecând ascuns de tine şi de lume,
Îţi dezvălui al meu gând.

Şi privind prin eu de vid
Te admiri sorbind din neguri,
Sprijinit de-al tău toiag
Îl îndrepţi, semnând în timp.

 

Augustin A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prefăcut

 Priviri pereche adunate-n trupuri călătoare, împletite-n timp normal se-arată. Sfere timpurii de lumină blândă, răspunsuri nerostite dezvelesc. Valuri grele, încărcate cu materie vie inundând prezentul, dau şi iau. Eşti aici, evaporată-n mintea mea, despărţirea noastră o anunţi. Mormane ce se lasă apăsând pereţi de lemn, musafirul lor alină.  Tresari când te dizolvi, tremurând nu înţelegi de ce. Suflet trist de trup firav, încă viu dar rece, mă priveşti acum?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ORION

Privesc la tine în deşert
Şi-nfiorat de clipa mea, mă pierd.
Ascuns în mine sunt acum,
Evaporat în clasic şi parfum.

Alintat de şoapta ta,
Sorb timid din timpul meu
Îndulcind cu flori de gheaţă,
Adierea caldă ce m-apasă.

Şi mă-ntreb privind la mine
Lunecând pe trepte vechi,
Amăgit de palida-ţi candoare
Cum să-ţi spun c-am să te pierd.

Augustin AC

Edited by avatar2100
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Timp irosit

 

Te privesc prin sticla purpurie, prins în capcana unui vis real-ireal. Te las să mă loveşti, doar pentru aţi alina emoţia. Suflet trădat, copleşit de singurătate, cu blândeţe îmi deschizi calea spre durere, acoperit de ie pictată cu flori vesele, asortate. Călător în timp, agăţat de cunoaşteri presupuse, în tine-mi caut calea. Alungă-mă unde nu pot fi găsit, savurând a ta clipă de izbândă .
 
Augustin A
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Contopit in parfum de negură

Pierit in emotia ta, mă îndrept spre apus de zi. Te iubesc când apari, cu lacrimi mă despart de tine cand ma uiți. Îmbrăţişat de aroma ta pură, mă aplec spre necunoscut. Te privesc cu ochi închişi, în timp ce diafan mi te dezvălui.  Dansez cu umbra mea aşteptând să te alături...

 

Augustin A
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pogorât asupra unei iluzii vii, bucuros te conduc spre dorinţa neîmplinită. Îmbrăţişează ce nu vei putea strânge vreodată şi lasă-te condus. Eu sunt Tu! Demonul ce nu vrei să fie zărit. Alege-ţi rândul şi te voi duce acolo. Alăturat lor, vei fi!

 

Augustin A

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ramas bun

 

Am ochii închişi dar te văd aplecată asupra-mi. Lăcrimând îmi priveşti faţa palidă şi mă atingi cu gingăşie. Ţi-e teamă! Îţi simt respiraţia caldă şi inima cum bate în ritm accelerat. Regreţi că nu ai profitat de şansa pe care ai avut-o cândva şi te învinovăţeşti. Ai vrea să facem schimb de locuri dar nu-ţi este permis. Simte dragostea mea, prin mesager voi umple golul. Îmi iau rămas bun şi te rog să trăieşti, acceptând darul ce ţi-a fost oferit.

 

Augustin A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pogorât asupra unei iluzii vii, bucuros te conduc spre dorinţa neîmplinită. Îmbrăţişează ce nu vei putea strânge vreodată şi lasă-te condus. Eu sunt Tu! Demonul ce nu vrei să fie zărit. Alege-ţi rândul şi te voi duce acolo. Alăturat lor, vei fi!

 

Augustin A

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aromă de prezent

 

 

Zâmbet inocent, oglindit în floare pură
Mă alinti cu privirea-ţi caldă
Şi în taină îmi trimiţi,
Spini însângeraţi, asortaţi cu ură.
 
Tu, demon al minţii mele, ce în noapte mă veghezi
În simfonia de culori, a florilor mă poartă
Şi împlântă pumnalul ascuţit în inima-mi de gheaţă
Eliberând de mine, sufletul ce uşor a asfinţit.

 

 

Augustin A

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azi

 

Neînţeles în abisul ce te-nconjoară
Priveşti în sus cuprins de ură
Şi te îndoi împovărat, de sufletul ce-l porţi cu tine
Zâmbind la El, cerşind la Mine

Sprijinit de val, priveşti încremenit
În visul celui ce-ţi vorbeşte
Şi din şoaptă te desprinzi
Creionând a ta poveste

Întorcând al meu prezent în clipa ta trecută
Te accept că trup al meu, alintat de gândul efemer
Şi umil  te chem, vorbind cu tine
Despre floarea ce am fost şi ce-i ascuns în mine.

 

Augustin A

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aproape auriu

 

Cuprins de necuprins

Asfinţit răsar în tine,
Atingând sfios surâsul tău
Te eliberez în mine.
 
Învelind a noastră clipă
Cu esenţă de prezent,
Prinse-n aripi dulci de curcubeu
Ale noastre trupuri sunt.
 
Şi privind mirat la şoapta-ţi care
Ne alintă-n mod bizar visul
Te aşteaptă înger crud,
Cel apus în nori de rouă.
 
Fir de noapte stins în zi
Legănând al tău demon,
Ne trimiţi săgeţi de aur
Ce hrănesc cu pasiune,
 
Sâmburi de lumină vie
Poleiți cu ură.
 
Augustin AC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neînţeles

Imens plin, de goluri mute
Încremenit în timp privesc
Şoapte spuse, dar apuse
Vii în gânduri, încălzesc.

Linii, raze, sunet dizolvat
Amăgit de vise şi de chipuri ce nu vor
Să atingă glas de miere
Învelit în lumea lor.

Te alint, vibrând mă chemi
Culegând în taină roua,
Şi sorbind divinul gând
Mă desprind prin clipa nouă.

Augustin AC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gânduri vii

Uitat în timp, al tău glas este
Gol, într-o lume plină de nimic.
Apus de soare pentru tine, povară pentru mine
Amânarea celor vii, căldura Ta primesc.

Suflet p.i.s.a.t prin fum de sticlă mată
Diform mă văd prin tine, palidă lumină
Mască a celor nevăzuţi, ceasuri întrerupte
Prin chin, închisă-i poarta.

Gheaţă îţi este casa, fără zâmbet chipul
Adormit amurgul tău, inocent un început
Fir legat de al meu gând
Te sărut de-acolo, din adânc.
 

Augustin

Edited by avatar2100

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prin mine, Eu

Izolat într-o lume singură, porţi deschise se ating. Fir de suflet timpuriu, ascunde al tău chip într-o formă încă nedescoperită, pură, neatinsă.
Gând de vibraţie brună. Lumină de argint, clipă trecută ascunde. Întrebare. Răspuns. Nimic real!
Paşi născuţi din viu, acvamarin topit în lemn încă necules. Cuvinte închise în vorbe nerostite, adâncuri cuprinse în neadânc.
Nimic magic, doar imaginaţie clară. Fum? Nu, doar abur şters în vid.

 

Augustin A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Captiv în viu

Noapte a ta, păşeşti în gol
Ocean de lacrimi îngheţat
Lună plină acum te scalzi
Amintiri trecute sunt

Adormit al tău surâs
Şoaptă pare că trezeşte
Te privesc în timp ce plâng
Împărţind al tău cuvânt

Nesupus, în faţa ta mă-nchin
Legat cu propria-mi mânie
Deschisă-i poarta ce se-nchide
În urma celui ce-a venit

Întrebat de cel ce ştie
Mândră eşti, semeaţă clipă
Împletită în al meu timp
Prins în aripi te curpind

Solzi în abis tu croieşti
Singur mac în verde câmp
Îndrăznind să înfloreşti
M-ai ales, să te jertfesti

 

Augustin A

Edited by avatar2100
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Atins de gheaţă

Îngeri, nopţi, atins amurgul
Înveliş al tău lumini
Al meu suflet dezmierdând
Necuprins este cuvântul

Fiară dulce, crudă fiinţă
Zâmbet drag, al tău fior
Tu gingaş sărut îmi dai
Împietrit de atât amor

Luna-i cea ce oglindeşte
Glasul tău, sorbit de mine
Şi atingerea-ţi suavă
Ce în noapte mă striveşte

Nufăr alb, ai prins culoare
Creionând a mea secundă
Neatins pluteşti în vis,
Condamnat să nu exist.

 

Augustin A.C

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pentru tine

 

Regat al inimilor frânte, atins de vraja celui neatins, la poarta ta îndur. Regină a propriilor păcate, primeşte jertfa mea.
Devorat de gânduri diluate-n stropi de tine, pierdut în scoarţa ta mă las.
Chip divin, sunet de harpă, reflexia îngerului meu, cuprins de aripile tale, mă dizolv în trupul tău.
Prinţesă nesupusă, aromă de Luceafăr, străpunge a mea inimă şi mă adu la viaţă.
 
Augustin A.C

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plutesc pe un nor de vis, duplicat într-o lume proprie înjumătăţită de eu. Fior de magmă, vulcan de inspiraţie, a mea sclipire eşti. Croieşte-ţi drumul, învăluie-mi destinul, păzeşte-mă de tine...

 

Augustin A.C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.